Doel

Wat wil een waterschap bereiken met gegevensmanagement?

  • Betrouwbare data voor besluitvorming
  • Betrouwbare data kunnen delen met afnemers
  • Voldoen aan wet- en regelgeving voor data


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Het waterschap heeft nagedacht over wat zij wil bereiken met gegevensmanagement Bepaal op bestuursniveau binnen het waterschap wat het doel is van gegevensmanagement Toelichting Gegevensmanagement