Definities Gegevensbeheer, Gegevensmanagement en Data delen

GegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context. Is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.

Gegevensmanagement Betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Is van toepassing voor zowel het primaire proces als de ondersteunende processen en werkt voor zowel interne als externe afnemers.

Data Delen Het uitwisselen van data, intern en extern.