Databronnen

De databronnen ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaan over:

  • Waar registreert een waterschap haar gegevens?
  • Van welke databronnen maakt een waterschap gebruik?
  • Zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het waterschap benoemd?

Zijn binnen het waterschap de databronnen in kaart gebracht?[bewerken]

Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Het waterschap maakt optimaal gebruik van de basisregistraties en weet van welke basisregistratie het bronhouder en/of afnemer is Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau af van welke basisregistaties het bronhouder en/of afnemer is Zie Basisregistraties
Het waterschap heeft kernregistraties gedefinieerd. De kernregistraties van waterschappen zijn (bron)registraties die betrouwbare en actuele gegevens bevatten over de fysieke, functionele en registratieve objecten die waterschappen beheren en gebruiken Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau af welke bronnen als kernregistratie worden aangewezen en implementeer deze in het waterschap Zie Kernregistraties
Het waterschap heeft procesregistraties gedefinieerd. Registratie binnen een organisatie die vastgelegd wordt als gevolg van een werkproces en relatief dynamisch is Is nog onder constructie