Bronnen

Bij het opstellen van deze eerste versie van de WILMA is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:

  • Bestaande beleidsstukken van individuele waterschappen.
  • Bestaande architectuurdocumenten van het waterschapshuis, de waterschappen en andere partijen in de watersector.
  • Bestaande standaarden en referentiearchitecturen, zoals Aquo, NORA, WIA.
  • Input van materiedeskundigen uit de waterschappen en watersector middels workshops en individuele gesprekken.


In Doelstellingenmatrix is een overzicht opgenomen van de gebruikte beleidsstukken van de waterschappen.