Bewaking van enterprise architectuur

Zeggen dat er volgens de architectuur veranderd moet worden is doorgaans niet voldoende. Zonder bewakingsmechanisme zal de verleiding vaak te groot zijn om toch de weg van de minste weerstand te kiezen en de architectuur op punten te negeren.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Bewaking Geen monitoring Reactieve monitoring Actieve monitoring Ingebedde monitoring
De organisatie gaat er van uit dat de projecten de architectuur vanzelf toepassen en er is geen enkele vorm van monitoring. Projecten en andere ontwikkelingen (zoals proces-en systeemwijzigingen) worden reactief getoetst op het voldoen aan architectuur. Er is een (informele) signalering of projecten rekening houden met de architectuur. Afwijkingen van de architectuur worden geregistreerd. Monitoring op het voldoen aan architectuur is belegd en geborgd in de veranderprocessen. Er wordt actief gehandeld om te bewaken of projecten en beheer/exploitatie zich aan de architectuur houden. Er zijn mechanismen geïmplementeerd om het voldoen aan architectuur te bewerkstelligen. Afwijkingen van architectuur worden actief gemanaged. Het voldoen aan de architectuur is een standaardonderdeel van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van projecten en is volledig ingebed in de werkwijze. Voldoen aan de architectuur is onderdeel van de projectopdracht. Er zijn processen ingericht om in voorkomende gevallen bewust en beheerst van de gedefinieerde architectuur af te wijken
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Stichtse Rijnlanden
Waternet
Hollands Noorderkwartier
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Zuiderzeelanden
Noorderzijlvest
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Dommel
Rivierenland
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Rijn en IJssel
8 Bewaking.jpg