Beheren van het enterprise architectuur proces

Het is niet voldoende om architectuurproducten (zoals standaarden, richtlijnen en modellen) op te leveren, ze moeten ook beheerd worden. Beheer van architectuurproducten betekent dat er, wanneer nodig, updates worden gemaakt en dat verouderde producten worden verwijderd. Actief beheer zorgt ervoor dat de architectuur op elk moment up-to-date en bruikbaar is.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Beheer architectuurproces Er is geen beheer Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd Er zijn beheerprocessen ingericht Er is beheerbeleid
Er is geen sprake van beheer van de architectuurproducten als principes, modellen, rapportages, domein architecturen, project start architecturen. Beheer wordt fragmentarisch en ongecoördineerd ingevuld door individuele architecten. Soms wordt bekeken of de architecturen nog steeds up-to-date zijn. Blijkt dat niet meer het geval te zijn, dan wordt een onderhoudsslag uitgevoerd. Verouderde onderdelen worden verwijderd en er wordt weleens een nieuwe versie van de architectuur opgesteld. Er zijn processen en procedures ingericht om de architectuurproducten proactief te beheren en actueel te houden. Er is een procedure om met wijzigingsvoorstellen op architectuurproducten om te gaan. Aanpassingen worden direct aan alle betrokkenen gecommuniceerd. Architecten hebben het beheer in het takenpakket zitten. Er is beleid geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop architectuurproducten worden beheerd. Daarin wordt gedifferentieerd in de wijze waarop verschillende onderdelen van de architectuur worden beheerd. Het beleid is gebaseerd op een visie op de borging van architectuurproducten.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
Waternet
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Noorderzijlvest
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Hollandse Delta
Delfland

10. Beheer EA-proces.jpg