Beheren van het enterprise architectuur proces

Het is niet voldoende om architectuurproducten (zoals standaarden, richtlijnen en modellen) op te leveren, ze moeten ook beheerd worden. Beheer van architectuurproducten betekent dat er, wanneer nodig, updates worden gemaakt en dat verouderde producten worden verwijderd. Actief beheer zorgt ervoor dat de architectuur op elk moment up-to-date en bruikbaar is.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Beheer architectuurproces Er is geen beheer Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd Er zijn beheerprocedures ingericht Er vindt continue procesverbetering plaats
Er is geen sprake van beheer van het architectuurproces. Dat wil zeggen dat er geen werkafspraken zijn over het periodiek evalueren, formuleren van verbeterpunten en verbeteren van het werken onder architectuur. Er is het besef dat het architectuurproces beheerd moet worden. Het beheer wordt wel fragmentarisch uitgevoerd. Het architectuurproces is bekend in de organisatie. Incidenteel wordt gecontroleerd of het architectuurproces nog voldoet. Er zijn procedures ingericht om het architectuurproces te onderhouden. De rollen binnen de beheerprocedures zijn belegd in de organisatie. Aanpassingen in het architectuurproces worden direct naar belanghebbenden gecommuniceerd. Het architectuurproces wordt regelmatig onder de loep genomen. Er is een mechanisme ingesteld waarmee, op basis van de bevindingen, verbeteringsvoorstellen worden opgesteld en doorgevoerd.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
Waternet
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Noorderzijlvest
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Hollandse Delta
Delfland

10. Beheer EA-proces.jpg