Begroting en planning van enterprise architectuur

Ook het ontwikkelen van architecturen kan begroot en gepland worden. Serieuze begroting en planning helpt om architectuur uit de ‘mystieke’ sfeer te halen. Bovendien weet de organisatie beter wat ze wanneer kan verwachten. De manier van begroten en plannen kan variëren van incidenteel planningen opstellen tot het verzamelen en gebruiken van ervaringen uit het verleden.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Begroting en planning Ongepland Ad hoc Structureel Optimaliserend
Het opstellen van architectuur wordt niet gepland of begroot. De architecten gaan aan de slag en het is klaar als het klaar is. Het opstellen van architectuur wordt voorafgegaan door het maken van een ad hoc planning. Tijdens het traject wordt deze planning bewaakt. Er is een standaard begrotings- en planningsmethodiek voor het opstellen van architecturen. Afwijkingen op opgestelde begroting en planning worden beargumenteerd en gedocumenteerd. Het begroten en plannen van architectuuropdrachten wordt geprofessionaliseerd door structureel naar de kwaliteit van planningen te kijken. Daartoe is er een gestructureerd proces van feedback verzamelen over de gehanteerde begrotings- en planningsmethodiek. Er zijn ook statistische gegevens over in het verleden gemaakte begrotingen en planningen die meegenomen kunnen worden.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
Rivierenland
Hollandse Delta
Waternet
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
17. Begroting & planning.jpg