Waterkeringenbeheer

ArchiMate-element Waterkeringenbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : BedrijfsfunctiesWILMA1.1/Id-40
ArchiMate-model  : Bedrijfsfuncties WILMA 1.1
Label  : Waterkeringenbeheer
Documentatie  : Het beheren van het stelsel aan waterkeringen (Bron: WIA).

Deze bedrijfsfunctie betreft in feite het leveringsproces van de dienst Veiligheid. Hiervoor worden de waterkeringen gemeten, de uitkomsten ervan geanalyseerd en beoordeeld en maatregelen geïnitieerd die ervoor moeten zorgen dat de staat van de waterkeringen conform de norm blijft. Het daadwerkelijke bedienen of onderhouden van de waterkeringen valt buiten deze bedrijfsfunctie.

Uit de WIA zijn alleen de functies overgenomen die op bovenstaande betrekking hebben. (Bron: WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.)
ArchiMate-views  : 
Relaties  :