Bedrijfsfunctiemodel

ArchiMate-modellen > Bedrijfsfuncties WILMA 1.1 > Views > BedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.
BedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.
ArchiMateNote Besturende functies Het op hoofdlijnen aansturen van de waterschapsorganisatie door het inrichten en uitvoeren van de Planning- en Control-cyclus (Bron: WIA) (BusinessFunction) Besturing BusinessFunction Control BusinessFunction Norm/ kaderstelling BusinessFunction Strategie en beleid BusinessFunction Planvorming Het afleggen van verantwoording naar overheden en stakeholders over de bedrijfsvoering en het uitgevoerde beleid (Bron: WIA) (BusinessFunction) Externe verantwoording BusinessFunction Rapportage ArchiMateNote Primaire functies BusinessFunction Bediening fysieke infrastructuur BusinessFunction Bediening zuivering BusinessFunction Waterkering bediening BusinessFunction Watersysteem bediening Voorbereid zijn op gebeurtenissen, al dan niet plotseling optredend, met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet voorziet. (Bron: WIA) (BusinessFunction) Calamiteitenzorg BusinessFunction Voorbereiding calamiteitenzorg BusinessFunction Calamiteits bestrijding BusinessFunction Evaluatie calamiteit Bedrijfsfunctie waarbinnen de uitvoering van het onderhoud plaatsvindt. (BusinessFunction) Onderhoud fysieke infrastructuur BusinessFunction Storingsbeheer BusinessFunction Onderhouds planning BusinessFunction Onderhouds uitvoering BusinessFunction Uitvoering vernieuwings- project Het transporteren en zuiveren van afvalwater en het verwerken en afzetten van slib (Bron: WIA). (BusinessFunction) Afvalwaterzuivering BusinessFunction Transport afvalwater BusinessFunction Zuivering afvalwater BusinessFunction Slibverwerking BusinessFunction Initiatie maatregelen zuivering BusinessFunction Vernieuwing afvalwater- zuivering BusinessFunction Rapportage afvalwater- zuivering Het beheren van het stelsel aan wegen (Bron: WIA). (BusinessFunction) Wegenbeheer BusinessFunction Monitoring wegennet BusinessFunction Inspectie wegennet BusinessFunction Analyse wegennet BusinessFunction Initiatie maatregelen wegennet BusinessFunction Rapportage wegennet BusinessFunction Vernieuwing wegennet Zorgdragen voor het optimaliseren van de loop (stroom) van het water en het beheersen van het waterpeil van zowel oppervlakte- als grondwater, en tevens het beheersen van de samenstelling van het oppervlaktewater (Bron: WIA). (BusinessFunction) Watersysteembeheer BusinessFunction Vernieuwing watersysteem BusinessFunction Rapportage watersysteem BusinessFunction Meting watersysteem BusinessFunction Inspectie watersysteem BusinessFunction Initiatie maatregelen watersysteem BusinessFunction Analyse watersysteem Het beheren van het stelsel aan waterkeringen (Bron: WIA). Deze bedrijfsfunctie betreft in feite het leveringsproces van de dienst Veiligheid. Hiervoor worden de waterkeringen gemeten, de uitkomsten ervan geanalyseerd en beoordeeld en maatregelen geïnitieerd die ervoor moeten zorgen dat de staat van de waterkeringen conform de norm blijft. Het daadwerkelijke bedienen of onderhouden van de waterkeringen valt buiten deze bedrijfsfunctie. Uit de WIA zijn alleen de functies overgenomen die op bovenstaande betrekking hebben. (Bron: WILMA) (BusinessFunction) Waterkeringenbeheer BusinessFunction Analyse waterkering BusinessFunction Inspectie waterkering BusinessFunction Meting waterkering BusinessFunction Initiatie maatregelen waterkering BusinessFunction Rapportage waterkering BusinessFunction Vernieuwing waterkering Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden. (Bron: WIA Relatiebeheer) (BusinessFunction) Klantcontactbeheer Het planmatig beheren en benutten van de contacten die met relaties worden onderhouden (Bron: WIA) (BusinessFunction) Relatiebeheer BusinessFunction Afhandeling klantcontact BusinessFunction Regulering BusinessFunction Handhaving BusinessFunction Toetsen plannen BusinessFunction Vergunning verlening BusinessFunction Uitgifte verordening ArchiMateNote Ondersteunende functies WIA: Belastingheffing/invordering Het genereren van de primaire financiële middelen voor het uitvoeren van de taken middels het opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen naar aanleiding van verzoeken en bezwaren. Tevens betreft het de betalingsverwerking, eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. (Bron: WIA) De vastgestelde WIA hoofdprocessen zijn: actualiseren basisgegevens; opleggen aanslagen; verwerken bezwaren en beroepen; verwerken verzoeken; invorderen. (BusinessFunction) Belastingheffing BusinessFunction Heffing BusinessFunction Oplegging aanslag BusinessFunction Invordering BusinessFunction Beroep- en bezwaar behandeling BusinessFunction Bedrijfsvoering BusinessFunction Financiën BusinessFunction Huisvesting BusinessFunction Communicatie BusinessFunction Technologie BusinessFunction Informatie voorziening BusinessFunction Organisatie management BusinessFunction Personeels management Deze svg is op 12-10-2020 19:37:49 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 19:37:49 CEST
Legenda


Originele kleuren
Semanticsearch
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view BedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : BedrijfsfunctiesWILMA1.1/Id-115
ArchiMate-model  : Bedrijfsfuncties WILMA 1.1
Label  : BedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.
ArchiMate-gezichtspunt  : Application Usage
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)