Auditing (Controleren)

Stel in eerste instantie vast welke (kwaliteits-)normen gelden ten aanzien van een gegevensset. Leg daarbij vast volgens welke toetsing-, auditing- en rapportagemethodiek je de check uit de PDCA doet. In de DAMA zijn normen opgenomen om de kwaliteitseisen en bijbehorende werkwijzen te auditen.