Archiefbeheer Gegevensmanagement

Het archiefbeheer ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaat over:

  • Het bewaren en vernietigen van data


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Binnen het waterschap is archiefbeheer ingericht Het waterschap is op bestuurlijk niveau geïnformeerd over het naleven van het archiefbeleid binnen de organisatie Zie archiefbeleid per organisatie