Afspraken vastgelegd

ArchiMate-modellen > NORA > Principles > Afspraken vastgelegd
ArchiMate-element Afspraken vastgelegd
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Afspraken vastgelegd
ArchiMate-model  : NORA
Label  : Afspraken vastgelegd
Principletype  : Afgeleid principe
ID  : AP28
Stelling  : Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst
Link  : bron
ArchiMate-views  : 
Relaties  :