Actualisatie WILMA

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van Geene
Vergaderfrequentie Iedere vijf weken Vergaderdata
  • wo 6 mei via conference call
  • wo 10 juni
  • wo 9 september
  • wo 14 oktober
  • wo 18 november
  • wo 23 december

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over de actualisatie WILMA, meld je dan aan bij Roel van Geene.

Inleiding

De werkgroep actualisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en up-to-date houden van WiLMA. Daarom komt de werkgroep elke vijf weken bij elkaar. De belangrijkste opdracht hierbij is de samenhang van de WiLMA te bewaken en te borgen. Zowel de huidige WiLMA-status als nieuwe ontwikkelingen spelen hierbij een grote rol. Doel voor de werkgroep actualisatie is te komen tot een breed gedragen referentie-architectuur.

Pagina's

Pagina Toelichting
Stand van zaken Hier wordt de stand van zaken Actualisatie WILMA per 4 september 2019 weergegeven.

Leden

o.a.

  • Margreet Lucieer, Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
  • Gerco Weststeijn, Waterschap Aa en Maas