Actualisatie WILMAStavaza actualisatie.png
Over deze afbeelding


De werkgroep actualisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en up-to-date houden van een breedgedragen WiLMA referentiearchitectuur. De werkgroep komt pakweg elke vijf weken bij elkaar. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met principes, standaarden, het bedrijfsfunctiemodel en de bedrijfsprocessen. De belangrijkste opdracht hierbij is de samenhang van de WiLMA te bewaken en te borgen dat de architectuur conform de afspraken in het kennismodel wordt beschreven. Zowel de huidige WiLMA-status als nieuwe ontwikkelingen spelen hierbij een grote rol.

Userstory

Vanuit de community Actualisatie wil ik ik dat een waterschap aan de hand van de uitwerking van een best practice kennis kan nemen van de principes die nodig zijn om de gewenste informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. te realiseren, zodat een waterschap weet aan welke principes nog niet wordt voldaan/of waar een waterschap aan zou moet voldoen. Uitgangspunten zijn informatieveiligheid en gegevensmanagement


Product

Best practice principes

Momenteel wordt gewerkt aan:

 • de subfuncties binnen de besturende bedrijfsfuncties. Klik hier.
 • de subfuncties voor de ondersteunende bedrijfsfuncties. Klik hier
 • de subfuncties voor de bedrijfsfunctie gegevensmanagement. Klik hier
 • de stijlgids
 • concept model voor bedrijfsobjecten


Heb je vragen of wil je meedenken over de actualisatie WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie., meld je dan aan bij Roel van den Berg.

BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
 • wo 17 november 2021
 • wo 22 december 2021
 • wo 19 januari 2022
 • wo 23 februari 2022
 • wo 30 maart 2022
 • wo 4 mei 2022
 • wo 8 juni 2022
Leden o.a.
 • Margreet Lucieer, Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Gerco Weststeijn, Waterschap Aa en Maas