Actualisatie WILMA

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van Geene
Vergaderfrequentie Iedere vijf weken Vergaderdata
  • wo 22 januari
  • wo 26 februari
  • wo 1 april
  • wo 6 mei
  • wo 10 juni

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over de actualisatie WILMA, meld je dan aan bij Roel van Geene.

Inleiding

Tekst

Pagina's

Pagina Toelichting
Stand van zaken Hier wordt de stand van zaken Actualisatie WILMA per 4 september 2019 weergegeven.

Leden

o.a.

  • Margreet Lucieer, Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
  • Gerco Weststeijn, Waterschap Aa en Maas