Aansluiting van enterprise architectuur op de businessstrategie

Architectuur vindt zijn rechtvaardiging in het ondersteunen en mogelijk maken van businessdoelen. Aansluiting op businessstrategie, de mate waarin het architectuurproces is afgestemd met wat de business wil en kan, is daarom zeer belangrijk. Het gaat hierbij om de relatie tussen de keuzes die in de architectuur worden gemaakt en de businessdoelstellingen.

SCORE Niveau A Niveau B Niveau C
Aansluiting op business-strategie Architectuur is niet expliciet gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen Architectuur gerelateerd aan organisatiedoelstellingen Architectuurproces gestuurd door organisatiedoelstellingen Architectuur integraal onderdeel van strategische dialoog
Het is niet duidelijk hoe de keuzes, die in de architectuur gemaakt worden, zich verhouden tot de organisatiedoelstellingen. Architectuurkeuzes worden onderbouwd door een expliciete relatie te leggen naar de organisatiedoelstellingen. Het ontwerp van de informatiehuishouding van de organisatie sluit daarmee beter aan op de organisatiestrategie en -doelen. Het opstellen van architecturen wordt gestuurd door de organisatiedoelstellingen. Architectuurveranderingen worden getriggerd door veranderwensen die uit (veranderde) organisatiedoelstellingen komen. Aan welke architecturen wordt gewerkt, wordt bepaald door de veranderingen die op stapel staan en bij het opstellen van architectuur is helder aan welke organisatiedoelstellingen de architectuur moet bijdragen. Architecten en businessvertegenwoordigers weten elkaar makkelijk te vinden. Het architectuur denken is een integraal onderdeel van de strategische dialoog tussen business en IT. Architecten zijn vaste gesprekspartner als er veranderingen worden overwogen. Architecten en bestuur/directie/managers nemen samen deel aan de Strategische Dialoog. Business voelt zich ondersteund door architectuur. Architecten brengen daarbij relevante trends en marktontwikkelingen proactief in.
Niveau waterschappen Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
de Stichtse Rijnlanden
Hollandse Delta
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Zuiderzeelanden
Noorderzijlvest
Fryslân
het Waterschapshuis
Rivierenland
Waternet
Rijn en IJssel
Hunze en Aas
3. Aansluiting businessstrategie.jpg