Aanleiding

Ga naar: navigatie, zoeken


De waterschappen willen beter en efficienter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet.

Een referentiearchitectuur kan samenwerking faciliteren omdat het een gemeenschappelijke taal biedt op basis waarvan de waterschappen onderlinge afspraken kunnen maken. Die taal beslaat zowel eisen die de waterschappen stellen aan processen en informatievoorziening als begrippen die het speelveld van de waterschappen inzichtelijk maken..